Høringsproces

Lokalplanforslaget kom i høring 11. juni. Høringsmaterialet kan ses her

Den 24. juni blev der afhold et digitalt borgermøde på Facebook. Hele mødet kan ses her.

Guldborgsund kommune afholdt et digitalt borgermøde 24. juni, 2020, hvor projektejerens team på 4 mand fik lov til at præsentere projektet uden styring eller deltagelse af politikere. Der deltog mellem 70 og 110 borgere i det digitale møde, som kommenterede eller stillede spørgsmål ca. 300 gange. Nogle af disse spørgsmål blev udvalgt og formidlet til projektejerne, men mange borgere følte sig frustrerede efter mødet over ikke at blive hørt.

Efter pres fra borgere og politikere har kommunen nu besluttet, at der også holdes et fysisk borgermøde 12. august.


Afgiv høringssvar

Hvis du vil afgive et formelt høringssvar til sagen, så skal du gøre senest den 26. august det via dette link:
https://guldborgsund.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/3175