OMØ SYD

European Energy har en plan om at bygge 45 vindmøller i farvandet mellem Omø og Lolland.
Planerne er nu sat i bero, da Energistyrelsen har meldt ud, at farvandet kan blive udpeget til et såkaldt Natura 2000-område. 
Læs mere her

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife udtaler: “Det er en halv sejr. Det er vigtigt, at processen nu er stoppet, indtil vi forhåbentlig får udpeget området som internationalt fuglebeskyttelsesområde, så projektet kan tages helt af bordet. Det er meget positivt, at Regeringen tager områdets betydning for vandfuglene alvorligt”.
Læs mere her