RO PÅ LAND

Bevar roen arbejder for at bevare og udvikle Guldborgsund Kommune og tilstødende farvande som et attraktivt område for rekreative naturoplevelser, biodiversitet, bosætning og turisme.
Dette skal især ske ved at søge at beskytte fuglereservater, Natura 2000-områder og deres omgivelser samt friholde kystområder og bevaringsværdige landskaber for bebyggelse og tekniske anlæg.

Ro kan være mange ting. Man kan finde ro i en smuk udsigt, hvor øjet kan følge landskabet helt ud til horisonten uden at blive forstyrret af svirrende møllevinger. Sjælen kan finde ro ved at betragte fuglene, der svinger sig op under himmelen, og samtidig vide, at deres levesteder, som er beskyttet af love og forordninger, forbliver intakte. Og at der ikke er nogen risiko for, at en majestætisk havørn kan møde en ynkelig, utidig afslutning af sit liv liv for foden af en enorm vindmølle.

Der ligger også for kommunens borgere en ro i at vide, at det sted, de har valgt at bosætte sig, ikke kan risikere at blive invaderet af larmende industrianlæg, som vil forstyrre deres nattesøvn og potentielt udsætte dem for en helbredsrisiko.

For at styrke bosætning er det vigtigt, at kommende tilflyttere ved, at de kan regne med at den bolig/flexbolig de vælger bliver ved med at ligge i et roligt område.
Efter Coronakrisen boomer boligsalget med 300% på Nordfalster, fordi du her får både åbne vidder, skov og strand. Læs artiklen fra Folketidende her