Bevar Roen i Guldborgsund er en forening, som arbejder for at bevare og udvikle Guldborgsund Kommune og tilstødende farvande som et attraktivt område for rekreative naturoplevelser, biodiversitet, bosætning og turisme.
Dette skal især ske ved at søge at beskytte fuglereservater, Natura 2000-områder og deres omgivelser samt friholde kystområder og bevaringsværdige landskaber for bebyggelse og tekniske anlæg.

Lige nu kæmper vi mod planerne for Vennerslund energipark på Nordfalster, som indebærer opstilling af et solcelleanlæg på 52 ha. og 6 kæmpevindmøller med en højde på 150 meter.
Områdets enestående fugleliv kan blive truet, naboer bliver plaget af støj, både hørbar og lavfrekvent, og den enestående natur- og kulturarv bliver domineret af kæmpevindmøllerne. Læs mere om projektet her.

Vil du være med til at kæmpe imod? Så meld dig ind i foreningen Bevar Roen i Guldborgsund.

På borgermødet den 24. juni kom projektejeren med mange påstande om alle de gavnlige effekter af at sætte vindmøller og solceller op i det naturskønne område. Mange af påstandene holder ikke for en nærmere undersøgelse. Det gælder påstande om:

Levering af grøn strøm til lokale virksomheder

Elladestationer ved motorvejen

Selvforsyning med strøm til godsets egen maskinpark

Vi har undersøgt disse og mange andre påstande i OBS – faktabreve. Læs mere her.Vi har intet imod vindmøller –

de skal bare stå ude på havetHøringsprocessen

Kommunen afholdt et digitalt borgermøde 24. juni, hvor projektejerens team på 4 mand fik lov til at præsentere projektet uden styring eller deltagelse af politikere. Der deltog mellem 70 og 110 borgere i det digitale møde, som kommenterede eller stillede spørgsmål ca. 300 gange. Nogle af disse spørgsmål blev udvalgt og formidlet til projektejerne, men mange borgere følte sig frustrerede efter mødet over ikke at blive hørt. Se hele borgermødet her.


Underskriftindsamling

Vi har samlet knap 1300 underskrifter mod projektet, som blev afleveret til Guldborgsund Kommune 25. august. Nu går vi og venter på at få indsigt i høringssvarene, men der ser ud til at være kommet så mange, at kommunen flere gange har udsat datoen for deres offentliggørelse. Vi regner nu med at få høringssvarene ca. 20. september.


Følg os på Facebook

Stop kæmpevindmøller ved Vennerslund


Deltag i kampen mod kæmpevindmøller


Meld dig ind i facebookgruppen:

AKTIONSGRUPPE. Borgere mod kæmpevindmøller ved Vennerslund:


Sørup å slynger sig gennem det smukke herregårdslandskab