Bevar roen

Bevar Roen i Guldborgsund er en forening, som arbejder for at bevare og udvikle Guldborgsund Kommune og tilstødende farvande som et attraktivt område for rekreative naturoplevelser, biodiversitet, bosætning og turisme.
Dette skal især ske ved at søge at beskytte fuglereservater, Natura 2000-områder og deres omgivelser samt friholde kystområder og bevaringsværdige landskaber for bebyggelse og tekniske anlæg.


Lige nu….

Lige nu kæmper vi mod planerne for Vennerslund energipark på Nordfalster, som indebærer opstilling af et solcelleanlæg på 52 ha. og 6 kæmpevindmøller med en højde på 150 meter.
Områdets enestående fugleliv kan blive truet, naboer bliver plaget af støj, både hørbar og lavfrekvent, og den enestående natur- og kulturarv bliver domineret af kæmpevindmøllerne. Læs mere om projektet her.

På Byrådsmødet den 10. december 2020 kom lokalplansforslaget Vennerslund Energipark til afstemning:
14 stemte imod: A, O, Ø, Mette Møller fra V og Dorthe Sølling fra Guldborgsundlisten.
15 stemte for: V, F og Guldborgsundlisten.
DF foreslog, at man gav borgerne i nærområdet mulighed for at få del i den større VE bonus, som et stort flertal i regeringen har foreslået. Man venter derfor med at give byggetilladelse til dette er på plads.
Vi går nu videre med sagen og arbejder sammen med foreningens advokat på en klagesag til Planklagenævnet.


Bliv medlem

Foreningen Bevar roen i Guldborgsund har pt 130 medlemmer.
Vil du være medlem af foreningen Bevar roen, så er du velkommen til at sende os en mail på info@bevarroen.dk


Støt vores arbejde

Vil du støtte vores arbejde kan du købe vores kalender 2021.
Foreningen Bevar roen i Guldborgsund udgiver for første gang en smuk naturkalender 2021 for at vise hvilken ro man kan finde i vores lokale natur. Kalenderen viser 12 fotos af særligt rolige steder, hvor man kan dvæle ved udsigten. Vores skønne natur har en beroligende virkning og kan bruges til at finde ro i en hverdag præget af bekymringer og stress. 
Alle fotos er taget ved farvandet Guldborg Sund eller i tilstødende farvande og landskaber. 
Fotos er taget af den stedkendte, lokale fotograf John Jensen og af Guldborg Camping I/S, som modtager mange turister, der nyder vores natur.
Kalenderen kan kun købes hos foreningen Bevar roen ved henvendelse på mail info@bevarroen.dk eller telefonisk henvendelse på 60 77 90 23.
Prisen er DKK 150,- pr stk og for medlemmer af foreningen er prisen DKK 125,-.
Særligt tilbud til nye medlemmer på DKK 100,- for medlemsskab 2021 og kalender. 
Begrænset oplag, så bestilling er en god idé, hvis man vil sikre sig denne første udgave af den smukke kalender.

Hele overskuddet går ubeskåret til foreningens arbejde.

Kalender 2021

Kalender 2021Følg ‘Bevar roen i Guldborgsund’ på Facebook


Du kan også søge om medlemsskab af vores facebookgruppe

Sørup å slynger sig gennem det smukke herregårdslandskab