VENNERSLUND ENERGIPARK

6 vindmøller med en højde på 150 m

Til sammenligning er pylonerne på Farøbroerne 95 m høje.

52 ha. med solceller

Ved solcellerne skal der ligge en transformatorstation på 4000 m2 med en højde på ca 10 meter over havet.

Forventet årlig produktion: ca. 140 mio KWh

Det kunne dække elforbruget hos 35.000 husstande, hvis der ikke lige var et problem: Strømmen produceres kun, når vinden blæser optimalt og solen skinner. Og den kan ikke gemmes til natten eller til vindstille dage. Når vinden blæser godt, producerer alle vindmøller i Nordeuropa rigeligt med strøm, ja faktisk produceres der mere, end elnettet kan klare, og derfor betaler tyskerne de danske vindmølleejere for at lade deres vindmøller stå stille en del af tiden. Se mere her.

Projektejeren har fremført mange påstande om alle de gavnlige effekter af at sætte vindmøller og solceller op i det naturskønne område. Mange af påstandene holder ikke for en nærmere undersøgelse. Det gælder påstande om:
Levering af grøn strøm til lokale virksomheder
Elladestationer ved motorvejen
Selvforsyning med strøm til godsets egen maskinpark

Vi har undersøgt disse og mange andre påstande i OBS – faktabreve. Læs mere her.

Vindmøller på havet er langt mere effektive

En vindmølle til havs kan producere 50% mere energi end en mølle af tilsvarende størrelse på land. Desuden kan der opstilles langt flere møller i samme område, og der kan derfor opnås stordriftfordele, selv om etableringsomkostningen pr. mølle er højere på vand end på land.

Nye energiøer

Regeringens forslag om to energiøer i hhv. Nordsøen og Østersøen er en del af planen for at nå de opstillede klimamål, som alle partier har forpligtet sig på. De vil i 2030 kunne producere hvad der svarer til 1,5 gange Danmarks energiforbrug.

Vil du se det hele lidt fra oven?

I denne film kan man få en fornemmelse af, hvor dominerende landvindmøller egentlig er.


Underskriftindsamling

Vi har samlet knap 1300 underskrifter mod projektet, som blev afleveret til Guldborgsund Kommune 25. august.

Vi har fået indsigt i alle høringssvarene og kommunens reaktion på dem. De mange kommentarer fra borgerne har ikke fået kommunen til at ændre i planerne, og der tages stort set ikke hensyn til nogen af de mange argumenter mod projektet.

På Byrådsmødet den 10. december kom lokalplansforslaget Vennerslund Energipark til afstemning:
14 stemmer imod fra A, O, Ø, Mette Møller fra V og Dorthe Sølling fra Guldborgsundlisten.
15 stemmer var for fra V, F og Guldborgsundlisten. René Christensen fra DF foreslog, at man gav borgerne i nærområdet mulighed for at få del i den større VE bonus, som et stort flertal i regeringen har foreslået. Man venter derfor med at give byggetilladelse til dette er på plads.

Vi går nu videre med sagen og arbejder på en klagesag til Planklagenævnet sammen med foreningens advokat.