HELBRED OG GENER

Kan man blive syg af vindmøller?

Ja, det er der der meget, der tyder på. Kræftens Bekæmpelse har stået i spidsen for en undersøgelse, som har vist, at natlig lavfrekvent vindmøllestøj muligvis kan være en udløsende faktor for hjerte-kar-sygdom.

I undersøgelsen inkluderes personer, som har boet mindst 1 år som naboer til en vindmølle mellem 1980 og 2012. Men i 2012 stod der kun 30 møller på 150 m i Danmark. Den første blev opstillet i 2010. Kan en registerundersøgelse, hvor man ser på historiske data for små vindmøller, afdække en sammenhæng mellem støj og helbredsskader for de store vindmøller? Naturligvis ikke. Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse, som står bag undersøgelsen, har da også udtalt følgende:

Vi vil ikke kunne (undersøge) på de langsigtede effekter, fordi kæmpevindmøllerne ikke har været på dansk jord i så lang tid endnu.

I denne undersøgelse blandt naboer til vindmøller kan man læse, at mange føler sig generet af støjen. Der en tydelig sammenhæng mellem boligens afstand til vindmøllerne og graden af gener.

Lyden man ikke kan høre

Lavfrekvent støj eller infralyd er lyd i så lave tonelejer, at det menneskelige øre for det meste ikke kan registrere det. Men mange registrerer det som en konstant brummen eller fornemmelse af uro, og jo større vindmøllerne er, desto mere lavfrekvent støj udsender de. Nogle steder må mennesker ligefrem flygte fra deres hjem for at få ro, som man kan læse om i denne artikel.

Manglende søvn

I en rapport fra Göteborg Universitet fra marts 2020 kan man læse, at miljøstøj anerkendes som et folkesundhedsmæssigt problem af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), der vurderer, at søvnforstyrrelse udgør størstedelen af ​​sygdomspåvirkningerne af miljøstøj i Europa, med det årlige tab på over 900.000 sunde leveår. Tilstrækkelig søvn er afgørende for at opretholde et godt helbred og trivsel, og kronisk kort eller afbrudt søvnvarighed er forbundet med en øget risiko for fedme, diabetes, hypertension, hjerte-kar-sygdom og dødelighed af al årsagen. Rapporten omtales i denne artikel på norsk.

Hvem kan blive påvirket af vindmøllestøj?

Dyr og børn kan blive meget påvirket af vindmøller. Særligt dyr har ingen fordomme om møllerne og reagerer ikke, hvis ikke der rent faktisk er en påvirkning af deres miljø. Læs mere her.

Læger i Tyskland stærkt bekymrede

I Tyskland har læger samlet sig mod vindmøller pga. deres patienters symptomer. Patienterne bor alle tæt på vindmøller og klager over de samme symptomer: søvnforstyrrelser, træthed, nedsat præstationsevne, svimmelhed, kvalme, balanceforstyrrelser, højt blodtryk, depression, tinnitus, koncentrationsbesvær, indlæringsproblemer hos børn, angst, uro, panik, vibreren i brystet, hjertebanken, åndenød. 
Læs lægernes offentlige appel fra 2015 (på tysk) her.